Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Helse, miljø og sikkerhet

Vi legger stor vekt på helse, miljø og sikkerhet

Vårt mål er at alle våre medarbeidere skal ha en god og sikker hverdag. I den forbindelse har vi kontakt og bruker aktivt HMS- Gruppen. 
Verneombud i bedriften er Kenneth Dåvøy.

Vi har også et eget AMU utvalg i bedriften der HMS gruppen også er med. Medlemmer i AMU utvalget er Kenneth Dåvøy (leder), og Svein Vikøren. 


Vi er også tilsluttet bransjeorganisasjonen Nelfo.