Bytte innmat i eksisterende sikringsskap

Rehab ramme 8 stk. jordfeilautomater Overspenningsvern Overbelastningsvern Målersløyfe

Forutsetter at anlegget er i forskriftsmessig stand slik at vi kan bruke eksisterende kabler.

Inntil 25 km kjøring hver vei.

4 timer arbeid inklusive.

Forutsetter at jordingen er god.

Hvis du trenger flere jordfeilautomater koster det kr. 480,- inkl. mva. pr. stk.

kr 12 000