Bytte sikringsskap

Nytt sikringsskap. 8 stk. jordfeilautomater 1 stk.overbelastningsvern 1 stk. overspenningsvern Målersløyfe

Forutsetter at anlegget er i forskriftsmessig stand slik at vi kan bruke eksisterende kabler.

Inntil 25 km kjøring hver vei.

4 timer arbeid inklusive.

Forutsetter at jordingen er god.

kr 14 800